Archive | May 6, 2012

Ánh mặt trời trong gang tấc – 13

Ánh mặt trời trong gang tấc

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

13.

 

Ngải Mễ xuống tầng một nộp viện phí, và Quý Bố thì không muốn bỏ qua cơ hội chuyện trò mà khả năng sẽ là lần cuối cùng với người bạn từ thời niên thiếu của mẹ, “Bác Ngải à, ba cháu, tuy là chưa từng trở về gặp cháu lần nào, nhưng dù sao ông ấy cũng còn sống, cháu muốn… biết một chút về chuyện của ông ấy.” Continue reading

Advertisements