Tag Archive | Chỉ Xích

Ánh mặt trời trong gang tấc – 23

fire

Ánh mặt trời trong gang tấc – 23

Tiểu Mô Tiểu Dạng

Yura

23.

 

Quý Bố có nói Vệ Vị Nhất mấy ngày này không cần đi học, song cậu làm tổ ở nhà hai ngày sắp phát điên rồi, sau khi Quý Bố ra khỏi nhà Vị nhất chỉ lại giấc được một lúc, tỉnh lại nghĩ tới nghĩ lui không có chỗ nào để đi, đành theo địa chỉ Bách Viễn để lại tới tìm gã.

  Continue reading