Tag Archive | Phi Thiên Dạ Tường

Phiên ngoại – Nhật ký quan sát của võ tướng (1)

97493dc2gw1e1js2vs36mj
Nhật ký quan sát của võ tướng

Phi Thiên Dạ Tường

Phiên ngoại: Mỹ cảnh

Mẹ của Kỳ Lân đã mất từ lúc cậu còn nhỏ, lại là hi sinh vì đảo Kim Ngao nữa, thế nên trên đảo từ Thông Thiên Giáo chủ đến tiên nhân bình thường đều đối xử với cậu cực kỳ tốt, cưng chiều thành tiểu thái tuế luôn.

 

Dĩ nhiên mẹ của Kỳ Lân cũng không phải chết thật, chỉ là vượt qua luật luân hồi trong đất trời, trở thành vì sao, trấn giữ trời đông. Continue reading

Sâu con Triển Tiểu Tiện =))

Action 1.

Triển Dương: “Vậy chứ mày muốn làm gì?”

Triển Hành: “Con muốn học khảo cổ.”

Triển Dương đành thở dài nói: “Khảo cổ thì khảo cổ, đơn xin nhập học đâu đưa đây ba xem… Điền vô, khi nào về New York ba liên hệ trường cho mày, nhanh lên! Đừng dài dòng!” Continue reading